V stredu 17. februára sa konal online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Zúčastnili sa ho hlavne študenti so zameraním na geodéziu. Naši pedagógovia im vysvetlili a ukázali možnosti ako aj geodetické profesie môžu priamo prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny. Predstavili im rôzne možnosti mapovania a hodnotenia krajiny a jej zmien. Prednášky sa u študentov stretli s veľkým ohlasom, čo nás teší.

Študentom sme tiež predstavili našu súťaž. Veríme, že sa mnoho z nich zapojí.