Vo štvrtok 13. januára 2022 naše kolegyne doc. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová virtuálne navštívili vyučovanie študentov SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti tak získali informácie o výskyte povodní na Slovensku, o možnostiach protipovodňovej ochrany ako aj o dôsledkoch povodní. Zároveň získali informácie aj erózii pôdy ako významnom pôdodegradačnom procese.