Vo štvrtok 25. apríla nás navštívili žiaci zo Základnej školy Cabaj-Čápor. Predstavili sme im naše Envirocentrum. Mohli si pozrieť ako funguje hydraulický žľab, zistili, čo všetko vplýva na zadržiavanie vody v krajine a vyskúšali si aj modelovanie koryta vodného toku.