Bude už len sucho? Máme dosť vody na závlahy? Aj to Vám prezradí exkurzia z oblasti Vážskej kaskády. Zájdeme do oblasti Piešťan a Vážskej kaskády, ukážeme čerpacie stanice a odvodňovacie kanály.
Ochranu pred účinkami sucha formou závlah priblížia odborníci Ing. Boris Košťál z Hydromeliorácie š.p., a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI.