Študenti 1. ročníka programu Krajinné inžinierstvo sa zúčastnili exkurzie z predmetu Vodné hospodárstvo (spolu s prof. Juríkom, doc. Tátošovou a Ing. Novotnou).
Okrem iného navštívili aj Národnú prírodnú rezerváciu Klátovské rameno, kde navštívili aj Vodný mlyn nachádzajúci sa neďaleko obce Dunajský Klátov.