Je protipovodňová ochrana našeho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100 ročnou vodou? Pozrite si exkurziu zameranú na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorú priblížia odborníci zo Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p. Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.

V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Bratislavy – Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra, kde Vám ukážeme:
– praktické ukážky i na teoretickú rovinu opatrenia v meste (zemná hrádza, betónový múr, mobilné hradenie)
– používané prehrádzky nad mestom a ukážka poldra