V piatok 25. júna 2021 sa konala online exkurzia v lokalite Kolíňany. Základným cieľom exkuzrie bolo odpovedať na otázku: ako veľmi je pôda v krajine ohrozený prírodný zdroj?

Niekoľko odborníkov z SPU v Nitre nám povedalo viac o:

– najmenšej a najstaršej fungujúcej bioplynovovej stanici na Slovensku (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre).
– tom ako možno zmierniť vplyv technogénnych faktorov na pôdu (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre)
– štruktúre vysokoškolského podniku a o tom ako zmena klímy vplýva na hospodárenie (Ing. Ján Lajda, VPP SPU)
Ďalej sa dozviete, čo je biouhlie (doc. Ing. Ján Horák, PhD., KBH, FZKI), čo je erózia pôdy, aké faktory ju spôsobujú, aké má dopady na krajinu a ľudské aktivity a v neposlednom rade, ako proti nej bojovať (Ing. Elena Aydin, PhD., KBH, FZKI).