Aký veľký je vplyv klimatických zmien v ovocinárstve a aký to má dopad? Na to odpovedala naša exkurzia v spoločnosti Emilove sady, ktorá sa konala 31. mája.

Exkurzia bola zameraná na nepriaznivé dopady klimatických zmien v ovocinárstve, ktorú priblížili odborníci z firmy Emilove sady a doc. Ing. Ján Čimo, PhD. z Katedry biometorológie a hydrológie, FZKI SPU v Nitre.