• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Informačný deň – SPŠS Žilina

SPŠS Žilina Veľká okružná 25, Žilina, Slovensko

V piatok 21.2.2020 bude informačný deň pre stredoškolákov v Žiline. Pripravujeme odborné a popularizačné prednášky na témy povodne, zmena klímy, adaptačné opatrenia, voda v krajine, využitie GIS prostriedkov a pod. Zavítame na Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline. Tešíme sa …

Informačný deň – Trnava

Trnava Lomonosova 7, Trnava, Slovenská republika

V stredu 4.3.2020 sa uskutoční druhý informačný deň. Zavítame na Strednú priemyselnú školú stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Trnava. Pripravené budú témy ohľadom klimatických zmien, ich vplyv na život a planétu. Stredoškolákov oboznámime aj s možnosťami adaptačných opatrení a ukážeme im …

Ideme na východ

Stará Ľubovňa , Slovenská republika

V dňoch 9. a 10. marca zavítame na stredný školy do Starej Ľubovne. Navštívime Obchodnú akadémiu, Gymnázium T. Vansovej aj SOŠ Jarmočná 108. Pripravené budú témy ohľadom klimatických zmien, ich vplyv na život a planétu. Stredoškolákov oboznámime aj s možnosťami …

Informačný deň – Nitra

Nitra Nitra, Slovenská republika

V utorok 10.3.2020 sa bude konať informačný deň na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre. Tešíme sa na Vás!

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

Bratislava Bratislava, Slovenská republika

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku: Termín: 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod Miesto konania: Bratislava - vestibul Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9    

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

Nitra Nitra, Slovenská republika

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku: Termín: 08. 09. – 11.09. 2020 Miesto konania: Nitra - SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra (priestory pod aulou)

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

FZKI SPU Nitra Hospodárska 7, Nitra, Slovenská republika

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku. Termín: 24. 09. – 09.10. 2020 Miesto konania: Nitra - Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, Nitra

Prednáška: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia

Online

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia Prednášajúci: Mgr. Miriam Jarošová, PhD. Termín a čas: 7.12 2020, 9.00 -11.00 hod. Prednáška sa uskutoční online formou s využitím platformy MS …

Prednáška: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky

Online

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) Prednášajúci: doc. Čimo Termín a čas: 7.12.2020, 11.00 – 11.45 hod.  …

Prednáška: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien

Online

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien Prednášajúci:  Mgr. Miriam Jarošová, PhD. Termín a čas: 8.12.2020 od 15:30 - 16:15 hod. Prednáška sa uskutoční online formou …

Prednáška: Extrémne zrážky a klimatická zmena

Online

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Extrémne zrážky a klimatická zmena Prednášajúci: doc. Ing. Ján Horák, PhD. Termín a čas: 14.12.2020, 9.00 -11.00 hod. Prednáška sa uskutoční online formou s využitím platformy MS Teams. …

Informačný deň – SPŠS Nitra

Online

Na utorok 26. januára sme pripravili online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Tešíme sa na Vás!

Informačný deň – SPŠ SaG Bratislava

Online

V stredu 17.2.2021 sa bude konať online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave.

Prednáška: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)

Online

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) Prednášajúci: Ing. Danica Lešková, SHMÚ Termín a čas: 01.03.2021 (pondelok), 11:00-12:15 hod. >> Link na online prenos

Deň vody na FZKI – prednášky a vyhodnotenie fotosúťaže

Online

Program - Deň vody 2021 - 25.03.2021: link na online priebeh 8.45 hod. Úvod - prof. Ľuboš Jurík, prof. Peter Halaj, 9.00 hod. - 1 prednáška: Voda v mestách – Status Quo Vadis - doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav …

Exkurzia SHMÚ

Online

Prinášame Vám online exkurziu na SHMÚ,  ktorej témou bude objasnenie teoretických znalostí i praktickej ukážky v rámci témy zvyšovania extrémnosti zrážok a povodní na území Slovenskej republiky. Potrebujete len Microsoft Teams a tento odkaz  http://bit.ly/SHMU_1

Exkurzia – Vážska kaskáda

Online

Bude už len sucho? Máme dosť vody na závlahy? Podte na online exkurziu, zájdeme do oblasti Piešťan a Vážskej kaskády, ukážeme čerpacie stanice a odvodňovacie kanály. Ochranu pred účinkami sucha formou závlah priblížia odborníci Ing. Boris Košťál z Hydromeliorácie š.p., …

Exkurzia – Emilove sady

Online

Aký veľký je vplyv klimatických zmien v ovocinárstve a aký to má dopad? Exkurzia zameraná na nepriaznivé zmeny klimatických zmien v ovocinárstve, ktorú priblížia odborníci z firmy Emilove sady a doc. Ing. Ján Čimo, PhD. z Katedry biometorológie a hydrológie, …

Konferencia Enviro 2021

Online

Pozývame Vás na 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Enviro 2021. Všetky informácie o konferencii nájdete na našej stránke.

Protipovodňová ochrana mesta Bratislava

Online

Pozývame Vás na online exkurziu. Je protipovodňová ochrana našeho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100 ročnou vodou? Exkurzia zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorú priblížia odborníci zo Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p. Ing. Boris Kováč, PhD. …

Pôda v poľnohospodárskej krajine – ohrozený prírodný zdroj

Online

Ako veľmi je pôda v krajine ohrozený prírodný zdroj? Pozývame Vás na on-line exkurziu zameranú na informovanosť o pôde v poľnohospodárskej krajine, ktorú priblížia odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej súčastí: Ing. Ján Lajda (VPP SPU), prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., …

Ochrana proti prírodným katastrofám

Online

Vieme sa chrániť voči stupňujúcim sa prírodným katastrofám? Čo robiť proti zosuvom pôdy, povodniam, veterným smrštiam. veternej erózii a prírodným požiarom? Exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v …

Fotosúťaž – Svetový deň vody

FZKI SPU Nitra Hospodárska 7, Nitra, Slovenská republika

Aj tento rok oslávime Svetový deň vody (22. marca) fotosúťažou. Posielajte nám Vaše fotky na tému “Voda” do 18. marca 2022 na mail fzki.uniag.sk@gmail.com alebo pod príspevky na sociálnych sieťach. Vyhrať môžete pekné vecné ceny. Výsledky budú zverejnené počas osláv …

Hydrologická exkurzia

Levice Levice, Slovenská republika

Exkurzia študentov FZKI ako aj odborníkov z Poľska za účelom návštevy vodných stavieb na rieke Hron. Exkurzia bude zabezpečovaná pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku (Povodie Hrona - Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa).

Veda mladých 2022

Banská Štiavnica Akademická 13, Banská Štiavnica, Slovenská republika

Medzinárodná vedecká konferencia Veda mladých je konferencia pre doktorandov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia sa tematicky zameriava na otázky krajinného inžinierstva, vodného hospodárstva, klimatických zmien, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, krajinnej a záhradnej architektúry, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, zeleninárstva, záhradníctva a súvisiacich …

Festival medu a regionálnych produktov

Nitra Nitra, Slovenská republika

Botanická záhrada SPU v Nitre bude počas víkendu 4. - 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Súčasťou bude aj prezentácia doc. Eleny Aydin na tému klimatická zmena a včely v krajine.

O vode v krajine pre gymnazistov v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce SNP 3, Zlaté Moravce, Slovenská republika

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili vzdelávací modul o vode v krajine pre študentov Gymnázia Janka Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce.

O krajine v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica Akademická 13, Banská Štiavnica, Slovenská republika

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili vzdelávací modul s názvom Čítaj svoju krajinu pre študentov SPŠ Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica.

Prednášky v Malinove

malinovo Bratislavská 44, Malinovo

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili prednášky o erózii pôdy a protipovodňovej ochrane pre študentov Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo.

O vode v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa , Slovenská republika

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili prednášku o vode v krajine pre študentov Spojenej školy – Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa.

O klimatickej zmene v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa , Slovenská republika

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili vzdelávací modul s názvom Klimatická zmena v praxi pre študentov Gymnázia Terézie Vanskovej, Stará Ľubovňa