• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Latest Past Udalosti

Prednáška o zelenej infraštruktúre

Hospodárska 7 Nitra Hospodárska 7, Nitra

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Attilu Tótha, PhD. na tému Zelená infraštruktúra a prírode blízke riešenie ako adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ktorá sa bude konať v Environmentálnom centre dňa 20.05.2024 o 10:00.

Klimatická zmena a poľnohospodárstvo – prednáška

Hospodárska 7 Nitra Hospodárska 7, Nitra

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Jána Čima, PhD. na tému Klimatická zmena, extrémita počasia a jej vplyv na poľnohospodárstvo, ktorá sa bude konať v Environmentálnom centre dňa 16.05.2024 o 9:00.

Klimatická zmena a jej negatívne dopady – prednáška

Hospodárska 7 Nitra Hospodárska 7, Nitra

Pozývame Vás na prednášku doc. Ing. Jána Horáka, PhD. na tému Klimatická zmena a jej negatívne dopady, ktorá sa bude konať v Environmentálnom centre dňa 30.04.2024 o 13:30.