• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Latest Past Udalosti

Festival medu a regionálnych produktov

Nitra Nitra

Botanická záhrada SPU v Nitre bude počas víkendu 4. - 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Súčasťou bude aj prezentácia doc. Eleny Aydin na tému klimatická zmena a včely v krajine.

Veda mladých 2022

Banská Štiavnica Akademická 13, Banská Štiavnica

Medzinárodná vedecká konferencia Veda mladých je konferencia pre doktorandov, ich školiteľov a mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia sa tematicky zameriava na otázky krajinného inžinierstva, vodného hospodárstva, klimatických zmien, poľnohospodárstva, pôdohospodárstva, krajinnej a záhradnej architektúry, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, zeleninárstva, záhradníctva a súvisiacich …

Hydrologická exkurzia

Levice Levice

Exkurzia študentov FZKI ako aj odborníkov z Poľska za účelom návštevy vodných stavieb na rieke Hron. Exkurzia bude zabezpečovaná pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku (Povodie Hrona - Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa).