• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Latest Past Udalosti

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

FZKI SPU Nitra Hospodárska 7, Nitra

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku. Termín: 24. 09. – 09.10. 2020 Miesto konania: Nitra - Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7, Nitra

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

Nitra Nitra

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku: Termín: 08. 09. – 11.09. 2020 Miesto konania: Nitra - SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra (priestory pod aulou)

Výstava: Historické povodňové značky na Slovensku

Bratislava Bratislava

Pozývame Vás na výstavu o Historických povodňových značkách na Slovensku: Termín: 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod Miesto konania: Bratislava - vestibul Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9