• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Latest Past Udalosti

O klimatickej zmene v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili vzdelávací modul s názvom Klimatická zmena v praxi pre študentov Gymnázia Terézie Vanskovej, Stará Ľubovňa

O vode v Starej Ľubovni

Stará Ľubovňa

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili prednášku o vode v krajine pre študentov Spojenej školy – Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa.

Prednášky v Malinove

malinovo Bratislavská 44, Malinovo

V rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka sme si pripravili prednášky o erózii pôdy a protipovodňovej ochrane pre študentov Spojenej školy, Bratislavská 44, Malinovo.