• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Ochrana proti prírodným katastrofám

28. júna 2021 @ 10:00 - 10:45

Vieme sa chrániť voči stupňujúcim sa prírodným katastrofám? Čo robiť proti zosuvom pôdy, povodniam, veterným smrštiam. veternej erózii a prírodným požiarom?
Exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu, ktorú priblížia odborníci z Ministerstva vnútra SR – Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.
V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Váhu:
 – príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR
– vodné stavby na území SR – základná charakteristika, povodňová ochrana (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby…)
– povodňové plány, povodňové mapy
– možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a predpripravené opatrenia na elimináciu následkov.
– základná charakteristika vodnej stavby Sĺňava
– miesto a úloha vodnej stavby v systéme Vážskej kaskády
– manipulačný poriadok vodnej stavby
– regionálny význam vodnej stavby ako ochrany pred povodňami, sploštenie povodňovej vlny, vplyv na životné prostredie
– udržiavanie hladiny „živej vody“ v starom koryte rieky Váh, hospodársky význam
– obhliadka technologického vybavenia vodnej stavby ”
– obec Banka – ukážka realizovanej sanácie svahového zosuvu v obci Banka
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad90f1337ee664f8e8e75f61f1582dd5c%40thread.tacv2/1624450087542?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22765276ed-91ce-4a06-be83-4ff602c8f21f%22%7d

Podrobnosti

Dátum:
28. júna 2021
Čas:
10:00 - 10:45

Organizátor

FZKI SPU v Nitre

Miesto udalosti

Online