• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Protipovodňová ochrana mesta Bratislava

21. júna 2021 @ 10:00 - 11:30

Pozývame Vás na online exkurziu. Je protipovodňová ochrana našeho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100 ročnou vodou?

Exkurzia zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorú priblížia odborníci zo Slovenského vodohodpodárskeho podniku, š.p. Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z Katedry krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre.

V rámci on-line exkurzie zájdeme na viaceré miesta v okolí Bratislavy – Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra, kde Vám ukážeme:
– praktické ukážky i na teoretickú rovinu opatrenia v meste (zemná hrádza, betónový múr, mobilné hradenie)
– používané prehrádzky nad mestom a ukážka poldra

Link na pripojenie: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31bf9b02eff7423d8d63ec71feb410cc%40thread.tacv2/1623921830774?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22765276ed-91ce-4a06-be83-4ff602c8f21f%22%7d

Podrobnosti

Dátum:
21. júna 2021
Čas:
10:00 - 11:30

Organizátor

FZKI SPU v Nitre

Miesto udalosti

Online