• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

V našom envirocentre prebehlo doteraz 5 prednášok v rámci rôznych tém súvisiacich s problematikou adaptácie na zmenu klímy. Prednášky prebiehali v mesiacoch marec-máj 2024. Súbor prednášok poskytol priestor na prehĺbenie poznatkov a vedomostí vysokoškolských študentov o klimatickej zmene, ako aj teoretický základ a vedomosti o rôznych adaptačných opatreniach na klimatickú zmenu. Študentom poskytol tiež informácie o vybudovanom Envirocentre a celom projekte. Témy prednášok boli nasledovné: