• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Súčasťou projektu Environmentálneho centra SPU v Nitre je aj Náučný chodník v priestoroch Botanickej záhrady SPU v Nitre. Súčasťou rozsiahlych výsadieb na ploche zhruba 4,5 hektára sú bylinné spoločenstvá, ktoré boli navrhnuté tak, aby zvládali klimatické zmeny. Slúžiť budú na edukáciu študentov, odbornej aj laickej verejnosti. Záhony tvoria desaťtisíce rastlín stoviek druhov. Pozostávajú z 24 modulov rozložených do troch spoločenstiev – podľa postavenia v poraste, terénnych modelácií a sortimentálneho zloženia. Ide o slnečné záhony, lemové polotieňové spoločenstvá a čisto podrastové spoločenstvá, ktoré sú vysadené v podrastoch drevín. Najdôležitejším kritériom výberu rastlín bola druhová biodiverzita.