• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

V rámci informačnej aktivity – Letáky – boli vydané 3 typy letákov určených na propagáciu vybudovaného Envirocentra, adaptáciu na klimatickú zmenu a náučný chodník v Botanickej záhrade SPU. Letáky obsahujú stručné informácie o problematike a sú umiestnené na verejne dostupných miestach, prípadne na hromadných akciách.