• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

FOTOSÚŤAŽ – Svetový deň vody 2024

Aj tento rok oslávime Svetový deň vody fotosúťažou. Posielajte nám Vaše fotky na tému “Voda” do 18. marca 2024 na mail fzki.uniag.sk@gmail.com alebo pod príspevky na sociálnych sieťach. Vyhrať môžete pekné vecné ceny. Výsledky budú zverejnené počas osláv svetového dňa vody na FZKI. Viac informácií o priebehu osláv zverejníme priebežne.

Pravidlá súťaže:

  • Vyhlasovateľom fotosúťaže je Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
  • Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý.
  • Každý učastník pošle 1 fotografiu spolu s jej názvom.
  • Fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené.
  • Fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené.
  • Organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
  • Účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: “Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)”.
  • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
  • Vecné ceny nie sú nárokovateľné.
  • Zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá a súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže.