• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Budova Environmentálneho centra

 

Budova Environmentálneho centra

 

Budova Environmentálneho centra – na časti strechy je vybudovaná zelená strecha a umiestnená meteorologická stanica

 

Hydraulické žľaby

 

Hydraulický žľab s premenlivým sklonom umožňuje simuláciu procesov vo vodnom koryte

 

Hydraulické žľaby

 

Hydraulický žľab s rôznymi prekážkami simulujúcimi reálne podmienky koryta vodného toku

 

Interiér Environmentálneho centra

 

Dažďový simulátor

 

Prednášková miestnosť

 

Dažďový simulátor umožňujúci sledovať zrážkovo-odtokový proces na viacerých rôznych povrchoch

 

Model riečneho koryta

 

Náučný chodník v Botanickej záhrade

 

Náučný chodník v Botanickej záhrade