• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Informačná aktivita Exkurzie pre deti a mládež pozostávala z 5 samostatných exkurzií realizovaných v priestoroch Envirocentra. Exkurzie prebiehali v mesiaci apríl a jún 2024. Cieľom exkurzií bolo zaujať deti a mládež, študentov a pedagógov stredných škôl, oboznámiť ich s aktivitami projektu a zvýšiť ich povedomie o oblasti adaptácie na klimatickú zmenu. Súčasťou exkurzií bola prehliadka vybavenia Envirocentra, praktické ukážky tohto vybavenia s prislúchajúcim výkladom. Cieľovou skupinou tejto informačnej aktivity boli študenti základných a stredných škôl a ich pedagógovia.