• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Deň otvorených dverí sa uskutočnil po kolaudácii Envirocentra v budove Envirocentra v 2 termínoch, 19.4.2024 – slávnostné otvorenie – určené pre zamestnancov SPU, študentov SPU a pozvaných hostí a 25.4.2024 – slávnostné otvorenie – určené pre širokú verejnosť. Informačná aktivita Informačný deň – Deň otvorených dverí poskytol základné informácie o projekte, o vybudovanom Envirocentre a o ostatných informačných aktivitách.

O dňoch otvorených dverí sme informovali širokú verejnosť aj propagačnými roll-up banermi a letákmi.

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch obchodného centra Promenáda

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch Kreatívneho centra v Nitre

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch v hlavnom areáli SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch dekanátu FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7

 

Roll-up baner a letáčiky v priestoroch Ústavu krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre, Hospodárska 7