• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Časopis Acta horticulturae et regiotecturae je vedecký časopis vydávaný v anglickom jazyku a indexovaný vo viac ako 30tich databázach. Vydanie bolo po obsahovej stránke zamerané na tému adaptácie a mitigácie na zmenu klímy. V časopise je zverejnených 10 vedeckých článkov od domácich aj zahraničných autorov. Cieľom informačnej aktivity bolo umožniť odbornej verejnosti dozvedieť sa o problematike klimatickej zmeny a možných adaptačných a mitigačných opatreniach. Prínosom bola aj výmena aktuálnych, vedecky podložených a odborných informácií medzi čitateľmi časopisu.

> obsah čísla