• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

EnvirocentrumO PROJEKTE

ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM KLÍMA-KRAJINA-INFORMÁCIE SPU V NITRE

Názov projektu: Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre

Cieľom projektu je realizácia informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v zrekonštruovanej budove Environmentálneho centra a v priestoroch Botanickej záhrady. Navrhované environmentálne centrum vznikne prístavbou, stavebnou úpravou a nadstavbou samostatne stojaceho objektu Hydraulického laboratória ÚKI FZKI SPU v Nitre. Objekt sa nachádza v areáli univerzity na Hospodárskej ulici č. 7. V rámci Botanickej záhrady budú umiestnené názorné ukážky zobrazujúce vplyv klimatickej zmeny. Súčasťou realizovaného projektu sú aj informačné aktivity zamerané na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o negatívnych dopadoch meniaceho sa životného prostredia.

Projekt pozostáva z dvoch podaktivít:

 1. Zriadenie environmentálneho centra
 2. Informačné aktivity
 • Informačný deň – Deň otvorených dverí
 • Exkurzie pre deti a mládež
 • Prednášky pre študentov vysokých škôl
 • Náučný chodník v Botanickej záhrade
 • Brožúry
 • Letáky
 • Tvorba audiovizuálneho dokumentu
 • Fotosúťaž s výstavou
 • Konferencia
 • Vydanie vedeckého časopisu Acta horticulturae et regiotecturae

Kód projektu: 310021BHB9

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Celkové oprávnené výdavky: 1 968 726,27 eur

 • NFP: 1 870 289,96 eur
 • vlastné zdroje:  98 436,31 eur

Vyhodnotenie fotosúťaže

Pri príležitosti Svetového dňa vody fakulta vyhlásila fotosúťaž na tému “voda”. Do súťaže sa zapojilo 162 autorov so svojimi fotografiami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotosúťaže sa konalo v Envirocentre 21. marca 2024. Ďakujeme všetkým kto sa zapojil, no porota vybrala nasledovné fotografie.

 1. Vladimír Polák – Prúd
 2. Silvester Szabó – Makrosvet
 3. Ladislav Ševčík – Jar v mokradi

Viac

Prednáška prof. Juríka

Vo štvrtok 21. marca 2024 sa v našom Envirocentre konala prednáška prof. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. o moderných spôsoboch hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách.

Viac

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou