Naše nové Envirocentrum je hotové a tak sme pripravili jeho slávnostné otvorenie a zároveň deň otvorených dverí. Zišlo sa desiatky zástupcov odborných a partnerských organizácií ako aj široká verejnosť či študenti. Environmentálne centrum slávnostne otvorila rektorka SPU Klaudia Halászová a dekan FZKI Dušan Igaz.

Slúžiť bude nielen študentom fakulty a univerzity, ale aj stredoškolákom a žiakom základných škôl, ktorí tu budú môcť absolvovať zážitkové exkurzie. Otvorené je tiež pre odbornú verejnosť. Súčasťou projektu je aj fotosúťaž zameraná na tému vody, príprava brožúr, dokumentárneho filmu, či náučný chodník v BZ. Čoskoro sa bude konať aj konferencia Veda mladých zameraná na krajinné inžinierstvo a environmentalistiku.