• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška o zosuvoch pôdy

V stredu 24. marca 2021 sa konala prednáška RNDr. Pavla Tupého zo spoločnosti Envigeo, a.s., Banská Bystrica. Témou prednášky boli aktuálne trendy v sanácii zosuvov pôdy ako jedného z dôsledkov povodní.

Read More

Prednáška od SHMÚ

V pondelok, 1. marca 2021, sa uskutočnila prednáška Ing. Danice Leškovej zo SHMÚ na tému “Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)”. V rámci prednášky bol vysvetlený vývoj a vznik systému ako aj jeho použitie v praxi.

Read More

Integrovaný manažment povodia – prednáška

V utorok 08. decembra sa uskutočnila prednáška na tému Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny. Prednášajúcou bola Ing. Elena Aydin, PhD.

 

Read More

Prednáška – Faktor sucha

V utorok 8. decembra prebehla prednáška meteorologičky Mgr. Miriam Jarošovej, PhD. o faktore sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien.

Read More

Prednáška o vodnej bilancii a strese zo sucha

V piatok 04. decembra 2020 sa konala prednáška doc. Ing. Ivana Holúbeka, PhD. a Ing. Beáty Novotnej, PhD. na tému: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasneho a budúceho vývoja klímy.

 

Read More

Nové techniky zavlažovania – online výberová prednáška

Vo štvrtok 26.11.2020 sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok o klimatickej zmene. Tentokrát na tému Nové techniky zavlažovania verejnej zelene v mestských sídlach na zmiernenie extrémov klímy. Prednášajúcim bol prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre.

Read More

Prvá online prednáška za nami

Napriek pandémii pokračujeme v jednotlivých aktivitách projektu. Žijeme v online svete a musíme sa tomu prispôsobiť. V stredu 25.11.2020 preto prebehla prvá zo série online prednášok. Témou boli klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny. Prednášajúcim bol náš skúsený pedagóg prof. Ing. Viliam Bárek, PhD., ktorý sa tejto problematike dlhodobo venuje.

Read More