• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Návšteva z Lučenca

Vo štvrtok 20. októbra k nám zavítali študenti z Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Študentom sme okrem iného hovorili o aktuálnych otázkach zmeny klímy. V praktickej ukážke sme im predviedli rôznu techniku na monitoring životného prostredia.

Čítať viac

Informačný deň pre našich prvákov

Aj našim prvákom sme hovorili o význame ich štúdia, o tom ako budú vedieť ovplyvňovať krajinu a tým aj klimatickú zmenu a jej dopady. Sme radi, že tento rok máme najviac prvákov za posledné obdobie, čo dokazuje uvedomovanie si dôležitosti tejto témy.

Čítať viac

Veda mladých 2022

V dňoch 01. – 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska (FZKI SPU, ABT SPU, STU, ÚH SAV), Českej republiky (UK Praha, MU Brno, JČU České Budějovice), Uzbekistanu (National Research University, Tashkent) a Iránu (University of Tehran). Súčasťou bola aj prezentácia partnera konferencie firmy Esprit, ktorá sa venuje výskumnej, prieskumnej a konzultačnej činnosti v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania. Okrem vystúpení účastníkov konferencia ponúkla aj odborný sprievodný program v podobe exkurzie do banského múzea – štôlňa Bartolomej a prehliadky unikátnych vodných stavieb – Tajchov.

Čítať viac

Získali sme cenu ATLAS

Náš projekt získal prestížnu envirocenu ATLAS, ktorú udeľuje Nadácia VÚB. Náš projekt obstál v kategórii osveta v konkurencii ďalších 16 osvetových projektov.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené 22. apríla na Deň Zeme. Pozrite si odovzdávanie cien vo videu.

Čítať viac

Sme vo finále

S našim projektom “Povodne a zmena klímy” sme postúpili do finále v súťaži ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach. Mená víťazov, ktorí si odnesú sošku Atlas, sa dozvieme 11.4. 2022.
Držte palce 🙂
Čítať viac

UPOZORNENIE

Z dôvodu súčasnej nejasnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 sú všetky aktivity projektu prerušené do odvolania. Sledujte stránku, budeme Vás informovať.

Čítať viac

Na informačnom dni na nitrianskej veterine

V utorok 10. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre. Hovorili sme spolu o vode v krajine, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako budúcich agropodnikateľov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine. V spoločnej diskusii sme sa zamýšľali nad možnými riešeniami a opatreniami.

Predstavili sme im tiež ďalšie súčasti projektu a súťaž, v ktorej stredoškoláci môžu svoje inovatívne nápady prezentovať.

O informačnom dni informuje aj spravodajský portál NitraDen.sk.

Čítať viac

Info deň na SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

V stredu 4. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú priemyselnú školu stavebnú D. S. Jurkoviča v Trnave. Ich cieľom bolo študentom predstaviť realitu klimatickej zmeny. Hovorili spolu o vode v krajine, o kvalite vody, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako stavbárov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine.

Študenti sa tiež zaujímali o možnosti zapojenia sa do súťaží, ktoré im boli predstavené. Jednak o súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie” ale aj o fotografickú súťaž na tému vody v krajine a povodní.

O našom informačnom dni na tejto škole informoval aj regionálny portál Trnava live.

Čítať viac

Náš projekt sme predstavili zástupcom stredných škôl

Na našej univerzite sa konalo pracovné stretnutie medzi vedením uziverzity a zástupcami stredných škôl. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca. Jednou z oblastí, ktoré zástupcom stredných škôl predstavil dekan fakulty prof. Dušan Igaz bol aj tento projekt. Ponúkli sme im možnosť spolupráce pri organizovaní informačných dní a pri zapojení ich študentov do vyhlásených súťaží.

Čítať viac