• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Návšteva z Lučenca

Vo štvrtok 20. októbra k nám zavítali študenti z Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Študentom sme okrem iného hovorili o aktuálnych otázkach zmeny klímy. V praktickej ukážke sme im predviedli rôznu techniku na monitoring životného prostredia.

Viac

Informačný deň pre našich prvákov

Aj našim prvákom sme hovorili o význame ich štúdia, o tom ako budú vedieť ovplyvňovať krajinu a tým aj klimatickú zmenu a jej dopady. Sme radi, že tento rok máme najviac prvákov za posledné obdobie, čo dokazuje uvedomovanie si dôležitosti tejto témy.

Viac

Festival medu aj s našou účasťou

Botanická záhrada SPU v Nitre bola počas víkendu 4. – 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Prilákala stovky návštevníkov. Ako povedala riaditeľka BZ Dagmar Hillová, cieľom bolo, aby sa záhrada otvorila čo najväčšiemu počtu ľudí a v rámci programu sa univerzita prezentovala ako celok svojimi aktivitami.

Toto podujatie výborne zapadlo do konceptu neformálneho vzdelávania a tak sme to využili aj my a prezentovali sme tematiku projektu aj tu. Naša fakulta a témy klimatickej zmeny sa prezentovali prostredníctvom doc. Eleny Aydin, ktorá mala prednášku na tému Klimatická zmena – prečo miznú včely z krajiny.

Viac

Na škole v Trenčíne

Zavítali sme aj do Trenčína, konkrétne v stredu 18.5.2022 na SPŠ stavebnú Emila Belluša. Študentom sme prezentovali rôzne témy týkajúce sa krajinného inžinierstva a tohto projektu.

Prednášky mali kolegovia

  • doc. Ján Horák – Klimatická zmena
  • Ing. Tatiana Kaletová – Protipovodňové opatrenia
  • Ing. Jakub Fuska – CAD nástroje v krajinárstve, prepojenie CAD a GIS

 

Viac

Info deň v Modre

V pondelok 25.4.2022 sme zavítali na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Aj tu sme študentom prezentovali aktuálne informácie o problematike projetku, o klimatických zmenách ale aj o možnostiach agroturistiky či o poľnohospodárskych produktoch. Všetko aj s ohľadom na zmeny klímy, ktoré zažívame.

Viac

Info deň v Trenčíne

Navštívili sme, i keď iba online, Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne a študentom sme porozprávali o možnostiach geografických informačných systémov. Hovorili sme o ich využití v krajinnom inžinierstve a pri mapovaní dôsledkom klimatickej zmeny. Ďakujeme za možnosť a tešíme sa nabudúce!

Viac

Informačný dvojdeň v Leviciach

Vo štvrtok a v piatok 24. a 25. februára 2022 sme online navštívili študentov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Ich študentom doc. Elena Aydin predstavila eróziu pôdy ako jeden z vážnych problémov v krajine a Ing. Tatiana Kaletová popísala význam vody v krajine.

 

Viac

O klimatickej zmene v Lučenci

Vo štvrtok 27. januára sme online navštívili študentov SPŠ O. Winklera v Lučenci. Docent Ján Horák študentom ozrejmil čo je klimatická zmena, aké sú jej príčiny a čo môžeme robiť aby sme ju zmiernili. Prednáška mala príjemný ohlas. Ďakujeme!

Viac

Infodeň v Banskej Štiavnici

Vo štvrtok 13. januára 2022 naše kolegyne doc. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová virtuálne navštívili vyučovanie študentov SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti tak získali informácie o výskyte povodní na Slovensku, o možnostiach protipovodňovej ochrany ako aj o dôsledkoch povodní. Zároveň získali informácie aj erózii pôdy ako významnom pôdodegradačnom procese.

 

Viac

Prednáška na stavbarine

Dalšou prednáškou bola prednáška (30.3.2021) pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Rozprávali sme sa o téme mapovania vodných nádrží v krajine. Vodné nádrže sú významným faktorom ovplyvňujúcim povodne, vodné hospodárstvo krajiny a tým aj celkovo klimatickú zmenu. Tešíme so záujmu študentov.

Viac