• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Festival medu aj s našou účasťou

Botanická záhrada SPU v Nitre bola počas víkendu 4. – 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Prilákala stovky návštevníkov. Ako povedala riaditeľka BZ Dagmar Hillová, cieľom bolo, aby sa záhrada otvorila čo najväčšiemu počtu ľudí a v rámci programu sa univerzita prezentovala ako celok svojimi aktivitami.

Toto podujatie výborne zapadlo do konceptu neformálneho vzdelávania a tak sme to využili aj my a prezentovali sme tematiku projektu aj tu. Naša fakulta a témy klimatickej zmeny sa prezentovali prostredníctvom doc. Eleny Aydin, ktorá mala prednášku na tému Klimatická zmena – prečo miznú včely z krajiny.

Čítať viac

Na škole v Trenčíne

Zavítali sme aj do Trenčína, konkrétne v stredu 18.5.2022 na SPŠ stavebnú Emila Belluša. Študentom sme prezentovali rôzne témy týkajúce sa krajinného inžinierstva a tohto projektu.

Prednášky mali kolegovia

  • doc. Ján Horák – Klimatická zmena
  • Ing. Tatiana Kaletová – Protipovodňové opatrenia
  • Ing. Jakub Fuska – CAD nástroje v krajinárstve, prepojenie CAD a GIS

 

Čítať viac

Info deň v Modre

V pondelok 25.4.2022 sme zavítali na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Aj tu sme študentom prezentovali aktuálne informácie o problematike projetku, o klimatických zmenách ale aj o možnostiach agroturistiky či o poľnohospodárskych produktoch. Všetko aj s ohľadom na zmeny klímy, ktoré zažívame.

Čítať viac

Info deň v Trenčíne

Navštívili sme, i keď iba online, Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne a študentom sme porozprávali o možnostiach geografických informačných systémov. Hovorili sme o ich využití v krajinnom inžinierstve a pri mapovaní dôsledkom klimatickej zmeny. Ďakujeme za možnosť a tešíme sa nabudúce!

Čítať viac

Informačný dvojdeň v Leviciach

Vo štvrtok a v piatok 24. a 25. februára 2022 sme online navštívili študentov Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Leviciach. Ich študentom doc. Elena Aydin predstavila eróziu pôdy ako jeden z vážnych problémov v krajine a Ing. Tatiana Kaletová popísala význam vody v krajine.

 

Čítať viac

O klimatickej zmene v Lučenci

Vo štvrtok 27. januára sme online navštívili študentov SPŠ O. Winklera v Lučenci. Docent Ján Horák študentom ozrejmil čo je klimatická zmena, aké sú jej príčiny a čo môžeme robiť aby sme ju zmiernili. Prednáška mala príjemný ohlas. Ďakujeme!

Čítať viac

Infodeň v Banskej Štiavnici

Vo štvrtok 13. januára 2022 naše kolegyne doc. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová virtuálne navštívili vyučovanie študentov SPŠ Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti tak získali informácie o výskyte povodní na Slovensku, o možnostiach protipovodňovej ochrany ako aj o dôsledkoch povodní. Zároveň získali informácie aj erózii pôdy ako významnom pôdodegradačnom procese.

 

Čítať viac

Prednáška na stavbarine

Dalšou prednáškou bola prednáška (30.3.2021) pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Rozprávali sme sa o téme mapovania vodných nádrží v krajine. Vodné nádrže sú významným faktorom ovplyvňujúcim povodne, vodné hospodárstvo krajiny a tým aj celkovo klimatickú zmenu. Tešíme so záujmu študentov.

Čítať viac

Informačný deň – Gymnázium Snina

V utorok, 2. marca 2021, sa konal informačný deň pre študentov Gymnázia zo Sniny. Počas dňa boli študentom prezentované dopady klimatickej zmeny na krajinu ale aj možné opatrenia proti nim.

Čítať viac

Informačný deň pre geodetov

V stredu 17. februára sa konal online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Zúčastnili sa ho hlavne študenti so zameraním na geodéziu. Naši pedagógovia im vysvetlili a ukázali možnosti ako aj geodetické profesie môžu priamo prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny. Predstavili im rôzne možnosti mapovania a hodnotenia krajiny a jej zmien. Prednášky sa u študentov stretli s veľkým ohlasom, čo nás teší.

Študentom sme tiež predstavili našu súťaž. Veríme, že sa mnoho z nich zapojí.

 

Čítať viac