• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Prednáška na stavbarine

Dalšou prednáškou bola prednáška (30.3.2021) pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Rozprávali sme sa o téme mapovania vodných nádrží v krajine. Vodné nádrže sú významným faktorom ovplyvňujúcim povodne, vodné hospodárstvo krajiny a tým aj celkovo klimatickú zmenu. Tešíme so záujmu študentov.

Read More

Informačný deň – Gymnázium Snina

V utorok, 2. marca 2021, sa konal informačný deň pre študentov Gymnázia zo Sniny. Počas dňa boli študentom prezentované dopady klimatickej zmeny na krajinu ale aj možné opatrenia proti nim.

Read More

Informačný deň pre geodetov

V stredu 17. februára sa konal online informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Zúčastnili sa ho hlavne študenti so zameraním na geodéziu. Naši pedagógovia im vysvetlili a ukázali možnosti ako aj geodetické profesie môžu priamo prispievať k znižovaniu dopadov klimatickej zmeny. Predstavili im rôzne možnosti mapovania a hodnotenia krajiny a jej zmien. Prednášky sa u študentov stretli s veľkým ohlasom, čo nás teší.

Študentom sme tiež predstavili našu súťaž. Veríme, že sa mnoho z nich zapojí.

 

Read More

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

Vo štvrtok 4. februára 2021 sa uskutočnil už druhý informačný deň pre študentov Gymnázia Párovska v Nitre. Po dobrom hodnotení prvého informačného dňa, malo toto gymnázium záujem zúčastniť sa znovu. Tentokrát sme sa online zišli so študentami tretieho ročníka. Teší nás, že sme opätovne zaujali študentov a informovali ich o dopadoch klímy.

 

Read More

Informačný deň – SPŠ stavebná Nitra

V utorok 26. januára sa konal informačný deň pre študentov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre. Študentov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Prednášky boli aj o vode a klimatickej zmene v mestách a obciach ako aj o príčinách a dopadoch povodní. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Read More

Informačný deň pre nitrianskych gymnazistov

V utorok 08. decembra sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia Párovská, Nitra. Gymnazistov sme informovali o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny, o význame a ohrozenosti pôdy, o význame vody v krajine ako aj o mapovaní krajiny pomocou moderných dronov. Súčasťou informačného dňa bolo aj vyhlásenie súťaže ohľadom riešenia klimatických problémov. Ak sa študenti zapoja, môžu vyhrať účasť na zaujímavej exkurzii a vecné ceny.

Read More

Informačný deň pre gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Streda 2. decembra 2020 patrila informačnému dňu pre študentov Gymnázia Janka Kráľa zo Zlatých Moraviec. Počas informačného dňa sme im predstavili aktivity projekty, súťaž pre stredoškolákov ohľadom riešenia klimatických problémov. Naši prednášajúci sa venovali témam ako je ohrozenie pôdy, kvalita ovzdušia, voda v krajine, protipovodňová ochrana. Sériu prednášok zakončila téma o života vo vode.

Read More

Stretnutie na Gymnáziu T. Vansovej Stará Ľubovňa

V utorok 10. marca 2020 sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. V prednáškach pre študentov sme sa zamerali hlavne na vodu v krajine, jej význam a úlohu v procese klimatických zmien.

Read More

Info deň – SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni sme v pondelok 9. marca 2020 navštívili aj Strednú odbornú školu Jarmočná. Študentov prvého až tretieho ročníka sme oboznámili s projektom a klimatickými zmenami. Predstavili sme im súčasnú situáciu, pravdepodobný vývoj a možnosti na zmiernenie dopadov. Záujem mladých ľudí o svoju budúcnosť a klimatické zmeny je potešujúci.

O stretnutí aj na školskej webstránke.

Read More

Informačný deň na Obchodnej akadémii Stará Ľubovňa

V pondelok 9. marca sme navštívili Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Našim cieľom bolo stredoškolákom predstaviť ciele projektu a upozorniť ich na klimatické zmeny. V rámci prednášok a diskusie získali žiaci informácie o  nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy, a informácie o adaptácii človeka na tieto mimoriadne udalosti.

 

O stretnutí informuje aj škola na svojej webstránke.

Read More