• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Veda mladých 2022

V dňoch 01. – 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska (FZKI SPU, ABT SPU, STU, ÚH SAV), Českej republiky (UK Praha, MU Brno, JČU České Budějovice), Uzbekistanu (National Research University, Tashkent) a Iránu (University of Tehran). Súčasťou bola aj prezentácia partnera konferencie firmy Esprit, ktorá sa venuje výskumnej, prieskumnej a konzultačnej činnosti v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania. Okrem vystúpení účastníkov konferencia ponúkla aj odborný sprievodný program v podobe exkurzie do banského múzea – štôlňa Bartolomej a prehliadky unikátnych vodných stavieb – Tajchov.

Viac

Získali sme cenu ATLAS

Náš projekt získal prestížnu envirocenu ATLAS, ktorú udeľuje Nadácia VÚB. Náš projekt obstál v kategórii osveta v konkurencii ďalších 16 osvetových projektov.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené 22. apríla na Deň Zeme. Pozrite si odovzdávanie cien vo videu.

Viac

Sme vo finále

S našim projektom “Povodne a zmena klímy” sme postúpili do finále v súťaži ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach. Mená víťazov, ktorí si odnesú sošku Atlas, sa dozvieme 11.4. 2022.
Držte palce 🙂
Viac

UPOZORNENIE

Z dôvodu súčasnej nejasnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 sú všetky aktivity projektu prerušené do odvolania. Sledujte stránku, budeme Vás informovať.

Viac

Spracovali sme brožúry o klimatických zmenách

Naši odborníci spracovali súbor 10 brožúr, ktoré sú zamerané na rôzne aspekty klimatickej zmeny. Všetky brožúry budú distribuované cieľovej skupine počas ďalších aktivít projektu. Brožúry sú dostupné aj online na tejto stránke.

 

Zoznam tematických brožúr:

Viac