Naši odborníci spracovali súbor 10 brožúr, ktoré sú zamerané na rôzne aspekty klimatickej zmeny. Všetky brožúry budú distribuované cieľovej skupine počas ďalších aktivít projektu. Brožúry sú dostupné aj online na tejto stránke.

 

Zoznam tematických brožúr: