• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Výstava o povodňových značkách

V priestoroch Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre prebieha v týchto dňoch výstava na tému Historické povodňové značky na Slovenku. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Čítať viac

Výstava pod aulou SPU

Pod aulou SPU v Nitre sa tento týždeň koná výstava o Historických povodňových značkách. Výstava na niekoľkých baneroch zaznamenáva výskyt a dopady povodní na Slovensku.

Čítať viac

Povodňové značky na Slovensku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja bola otvorená výstava na tému Povodňové značky na Slovensku.

Výstava sa koná 29. 06. – 03.07. 2020 v čase od 11 do 14 hod vo vestibule Veľkej auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Dúbravská cesta 9.

Čítať viac

UPOZORNENIE

Z dôvodu súčasnej nejasnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19 sú všetky aktivity projektu prerušené do odvolania. Sledujte stránku, budeme Vás informovať.

Čítať viac

Stretnutie na Gymnáziu T. Vansovej Stará Ľubovňa

V utorok 10. marca 2020 sme zorganizovali informačný deň pre študentov Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. V prednáškach pre študentov sme sa zamerali hlavne na vodu v krajine, jej význam a úlohu v procese klimatických zmien.

Čítať viac

Info deň – SOŠ Jarmočná Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni sme v pondelok 9. marca 2020 navštívili aj Strednú odbornú školu Jarmočná. Študentov prvého až tretieho ročníka sme oboznámili s projektom a klimatickými zmenami. Predstavili sme im súčasnú situáciu, pravdepodobný vývoj a možnosti na zmiernenie dopadov. Záujem mladých ľudí o svoju budúcnosť a klimatické zmeny je potešujúci.

O stretnutí aj na školskej webstránke.

Čítať viac

Informačný deň na Obchodnej akadémii Stará Ľubovňa

V pondelok 9. marca sme navštívili Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni. Našim cieľom bolo stredoškolákom predstaviť ciele projektu a upozorniť ich na klimatické zmeny. V rámci prednášok a diskusie získali žiaci informácie o  nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy, a informácie o adaptácii človeka na tieto mimoriadne udalosti.

 

O stretnutí informuje aj škola na svojej webstránke.

Čítať viac

Na informačnom dni na nitrianskej veterine

V utorok 10. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre. Hovorili sme spolu o vode v krajine, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako budúcich agropodnikateľov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine. V spoločnej diskusii sme sa zamýšľali nad možnými riešeniami a opatreniami.

Predstavili sme im tiež ďalšie súčasti projektu a súťaž, v ktorej stredoškoláci môžu svoje inovatívne nápady prezentovať.

O informačnom dni informuje aj spravodajský portál NitraDen.sk.

Čítať viac

Info deň na SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave

V stredu 4. marca 2020 naši odborníci zavítali na Strednú priemyselnú školu stavebnú D. S. Jurkoviča v Trnave. Ich cieľom bolo študentom predstaviť realitu klimatickej zmeny. Hovorili spolu o vode v krajine, o kvalite vody, protipovodňových a protieróznych opatreniach. Ako stavbárov ich zaujal blok prednášok o využití geografických informačných systémov a CAD systémov pri plánovaní opatrení v krajine.

Študenti sa tiež zaujímali o možnosti zapojenia sa do súťaží, ktoré im boli predstavené. Jednak o súťaž na tému “Dopad klimatickej zmeny na naše okolie” ale aj o fotografickú súťaž na tému vody v krajine a povodní.

O našom informačnom dni na tejto škole informoval aj regionálny portál Trnava live.

Čítať viac

Náš projekt sme predstavili zástupcom stredných škôl

Na našej univerzite sa konalo pracovné stretnutie medzi vedením uziverzity a zástupcami stredných škôl. Témou stretnutia bola vzájomná spolupráca. Jednou z oblastí, ktoré zástupcom stredných škôl predstavil dekan fakulty prof. Dušan Igaz bol aj tento projekt. Ponúkli sme im možnosť spolupráce pri organizovaní informačných dní a pri zapojení ich študentov do vyhlásených súťaží.

Čítať viac