• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Vyhodnotenie fotosúťaže

Pri príležitosti Svetového dňa vody fakulta vyhlásila fotosúťaž na tému “voda”. Do súťaže sa zapojilo 162 autorov so svojimi fotografiami. Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotosúťaže sa konalo v Envirocentre 21. marca 2024. Ďakujeme všetkým kto sa zapojil, no porota vybrala nasledovné fotografie.

  1. Vladimír Polák – Prúd
  2. Silvester Szabó – Makrosvet
  3. Ladislav Ševčík – Jar v mokradi

Viac

Prednáška prof. Juríka

Vo štvrtok 21. marca 2024 sa v našom Envirocentre konala prednáška prof. Ing. Ľuboša Juríka, PhD. o moderných spôsoboch hospodárenia s dažďovou a odpadovou vodou v mestách.

Viac

So študentami SPŠ S. Mikovíniho na Počúvadle

Dňa 27. apríla 2023 traja naši kolegovia (doc. Aydin, Ing. Kaletová a Ing. Tárník) zavítali na praktické vzdelávanie študentov SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica na tajch Počúvadlo. Študenti tu mali svoj každoročný blok praktického vzdelávania. Tento rok sme ho obohatili aj o naše témy  „Zrnitosť pôdy“, „Infiltrácia vody do pôdy” a „Odber a meranie kvality vody”. Sme radi, že sme mohli prísť a teší nás záujem študentov.

Viac

Prednášky na SOŠ Veterinárnej Nitra

Študentov SOŠ Veterinárnej v Nitre témy nášho projektu “Vedecký deň stredoškoláka” zaujali. Na tejto škole sme zrealizovali hneď tri prednášky.

Kolegyňa Ing. Tatiana Kaletová, PhD. prednášala dňa 20. marca 2023 na témy “Monitoring životného prostredia” a “Hodnotenie kvality životného prostredia”. 20. apríla zas kolega Ing. Andrej Tárník, PhD. hovoril so študentami na tému “Klimatická  zmena”.

Viac

O klimatickej zmene, povodniach a suchu v Banskej Štiavnici

Naši kolegovia Ing. Tatiana Kaletová, PhD. a Ing. Andrej Tárník, PhD. zavítali 30. marca 2023 na SOŠ služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici. So študentami diskutovali na témy ako klimatická zmena, povodne a sucho. Prednášky sa konali v rámci projektu Vedecký deň stredoškoláka.

Viac

Vedecký deň stredoškoláka v Starej Ľubovni

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 28.3.2023 so svojím modulom Klimatická zmena v praxi na Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni. Študenti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

 

Viac

Vedecký deň stredoškolákov z Banskej Štiavnice

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 23.3.2023 so svojím modulom Čítaj svoju krajinu na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Študenti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

Viac

Vedecký deň gymnazistov zo Zlatých Moraviec

Náš projekt Vedecký deň stredoškoláka zavítal dňa 22.3.2023 so svojím modulom Voda v krajine na Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Gymnazisti sa tak zoznámili s touto problematikou nielen teoreticky ale hlavne prakticky.

Viac

Voda v krajine

Voda v krajine – tak znel názov prednášky pre študentov Spojenej školy Jarmočná (zložka Obchodná akadémia) v Starej Ľubovni. Prednáška sa konala 27. marca 2023, prednášajúcou bola Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Viac