• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

Návšteva z Lučenca

Vo štvrtok 20. októbra k nám zavítali študenti z Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Študentom sme okrem iného hovorili o aktuálnych otázkach zmeny klímy. V praktickej ukážke sme im predviedli rôznu techniku na monitoring životného prostredia.

Čítať viac

Informačný deň pre našich prvákov

Aj našim prvákom sme hovorili o význame ich štúdia, o tom ako budú vedieť ovplyvňovať krajinu a tým aj klimatickú zmenu a jej dopady. Sme radi, že tento rok máme najviac prvákov za posledné obdobie, čo dokazuje uvedomovanie si dôležitosti tejto témy.

Čítať viac

Festival medu aj s našou účasťou

Botanická záhrada SPU v Nitre bola počas víkendu 4. – 5. júna 2022 hostiteľom edukatívno-kultúrneho podujatia Festivalu medu a regionálnych produktov. Prilákala stovky návštevníkov. Ako povedala riaditeľka BZ Dagmar Hillová, cieľom bolo, aby sa záhrada otvorila čo najväčšiemu počtu ľudí a v rámci programu sa univerzita prezentovala ako celok svojimi aktivitami.

Toto podujatie výborne zapadlo do konceptu neformálneho vzdelávania a tak sme to využili aj my a prezentovali sme tematiku projektu aj tu. Naša fakulta a témy klimatickej zmeny sa prezentovali prostredníctvom doc. Eleny Aydin, ktorá mala prednášku na tému Klimatická zmena – prečo miznú včely z krajiny.

Čítať viac

Veda mladých 2022

V dňoch 01. – 03. 06. 2022 sa konal ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Veda mladých. Už 16. ročník, ktorý fakulta zorganizovala, sa konal v Banskej Štiavnici s medzinárodnou účasťou univerzít a výskumných ústavov zo Slovenska (FZKI SPU, ABT SPU, STU, ÚH SAV), Českej republiky (UK Praha, MU Brno, JČU České Budějovice), Uzbekistanu (National Research University, Tashkent) a Iránu (University of Tehran). Súčasťou bola aj prezentácia partnera konferencie firmy Esprit, ktorá sa venuje výskumnej, prieskumnej a konzultačnej činnosti v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania. Okrem vystúpení účastníkov konferencia ponúkla aj odborný sprievodný program v podobe exkurzie do banského múzea – štôlňa Bartolomej a prehliadky unikátnych vodných stavieb – Tajchov.

Čítať viac

Na škole v Trenčíne

Zavítali sme aj do Trenčína, konkrétne v stredu 18.5.2022 na SPŠ stavebnú Emila Belluša. Študentom sme prezentovali rôzne témy týkajúce sa krajinného inžinierstva a tohto projektu.

Prednášky mali kolegovia

  • doc. Ján Horák – Klimatická zmena
  • Ing. Tatiana Kaletová – Protipovodňové opatrenia
  • Ing. Jakub Fuska – CAD nástroje v krajinárstve, prepojenie CAD a GIS

 

Čítať viac

Info deň v Modre

V pondelok 25.4.2022 sme zavítali na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Aj tu sme študentom prezentovali aktuálne informácie o problematike projetku, o klimatických zmenách ale aj o možnostiach agroturistiky či o poľnohospodárskych produktoch. Všetko aj s ohľadom na zmeny klímy, ktoré zažívame.

Čítať viac

Získali sme cenu ATLAS

Náš projekt získal prestížnu envirocenu ATLAS, ktorú udeľuje Nadácia VÚB. Náš projekt obstál v kategórii osveta v konkurencii ďalších 16 osvetových projektov.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené 22. apríla na Deň Zeme. Pozrite si odovzdávanie cien vo videu.

Čítať viac

Info deň v Trenčíne

Navštívili sme, i keď iba online, Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila Belluša v Trenčíne a študentom sme porozprávali o možnostiach geografických informačných systémov. Hovorili sme o ich využití v krajinnom inžinierstve a pri mapovaní dôsledkom klimatickej zmeny. Ďakujeme za možnosť a tešíme sa nabudúce!

Čítať viac

Sme vo finále

S našim projektom “Povodne a zmena klímy” sme postúpili do finále v súťaži ATLAS – Enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach. Mená víťazov, ktorí si odnesú sošku Atlas, sa dozvieme 11.4. 2022.
Držte palce 🙂
Čítať viac