• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skLetná škola

Trojdňová Letná škola pre stredné školy prinesie účastníkom prostredníctvom praktických ukážok možnosť vyskúšať si prístroje a nástroje využívané pri základných úkonoch pri práci v oblasti ochrany životného prostredia a zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Prínosom pre zúčastnených žiakov stredných škôl a gymnázií bude praktické zameranie terénnych prác a teda doplnenie teoretických poznatkov iných aktivít projektu o hmatateľné prakticky realizované práce žiakov.

 

Termín: 11. – 13.5.2020

Miesto: areál FZKI na Hospodárskej ul. v Nitre, areál FZKI na Tulipánovej v Nitre , areál Botanickej záhrady SPU v Nitre, + exkurzia – obec Melek) + exkurzia – protipovodňová ochrana mesta Nitra (hydrocentrála)

Plánovaný program a aktivity:

1.deň: areál FZKI, Hospodárska ul.

 • 8.30 otvorenie letnej školy, privítanie,
 • 9.00 prednáška – predstavenie projektu Klimatické zmeny a povodne, klimatické zmeny,
 • 10.30 prednáška – Pozemkové úpravy a adaptačné opatrenia klimatických zmien v krajine,
 • 12.00 obed,
 • 13.00 exkurzia Melek – realizované opatrenia v rámci projektu pozemkových úprav + terénne práce zamerané na zber priestorových dát pre modelovanie dopadov klimatických zmien, odber plynných vzoriek na analýzu skleníkových plynov, odber pôdnych vzoriek na stanovenie základných hydrofyzikálnych vlastností pôdy,
 • 16.30 návrat do Nitry.

2.deň: areál FZKI, Hospodárska ul.

 • 8.30 – 10.00
  1 skupina – spracovanie priestorových údajov, modelovanie protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine,
  2 skupina – spracovanie odobratých plynných a pôdnych vzoriek z terénu – analýza odobratých plynných vzoriek na koncentráciu CO2, N2O, vlhkosti pôdy, zrnitosť pôdy hydraulická vodivosť, makroskopické určenie pôdneho druhu,
 • 10.00 – 11.30
  1 skupina – spracovanie odobratých plynných a pôdnych vzoriek z terénu – analýza odobratých plynných vzoriek na koncentráciu CO2, N2O, vlhkosti pôdy, zrnitosť pôdy hydraulická vodivosť, makroskopické určenie pôdneho druhu,
  2 skupina – spracovanie priestorových údajov, modelovanie protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine,
 • 11.30 Spoločne – vizualizácia + tvorba spoločného propagačného videa z letnej školy,
 • 12.00 obed,
 • 13.00 exkurzia – hydrocentrála NR – protipovodňová ochrana mesta Nitra s odborným výkladom,
 • 14:30 návšteva Interaktívnej záhrady FZKI na Tulipánovej ul. – oboznámenie sa s bylinnými druhmi vhodnými pre adaptačné opatrenia pri úprave mikroklímy v urbanizovanom prostredí – prednáška s odborným výkladom,
 • 16:00 ukončenie.

3.deň: areál SPU, Tr. A. Hlinku

 • 9.00 – návšteva Univerzitného vivária SPU a Botanickej záhrady SPU s komentovaným výkladom a praktickými ukážkami zameranými na odolné a vysokoadaptabilné druhy fauny a flóry,
 • 12.00 obed,
 • 13.00 geocaching v areáli Botanickej záhrady SPU – teambuilding s orientáciou v krajine a súťažnými úlohami týkajúce sa prebranej problematiky negatívnych dopadov klimatickej zmeny a adaptačnými opatreniami v krajine,
 • 15.00 vyhodnotenie letnej školy,
 • 16.00 ukončenie.