• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skKonferencia

Cieľom aktivity Konferencia bude výmena informácií o nových trendoch a prístupoch v riešenej problematike environmentálneho vzdelávania ako i v problematike ochrany životného prostredia, znižovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy a protipovodňových opatrení.

Cieľovou skupinou konferencie je odborná verejnosť (stredoškolskí i vysokoškolskí pedagógovia, verejná správa, odborníci v riešenej problematike), ktorá sa bude môcť počas tejto aktivity oboznámiť s doposiaľ dosiahnutými výsledkami projektu. Účastníkom konferencie budú počas vytýčených prednášaných panelov priblížené nové postupy v environmentálnom vzdelávaní stredoškolákov a vysokoškolákov, nové adaptačné opatrenia na negatívne dopady klimatickej zmeny a celkové novodobé trendy v ochrane životného prostredia.

Konferencia bude zameraná na informácie, vedomosti, postrehy a výskumy na zníženie rizika povodní a na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Program konferencie bude rozdelený do viacerých sekcií a panelov, ktoré dovolia účastníkom vymeniť si informácie a vedomosti z oblasti ochrany prírody. Hlavným programom bude prezentácie vedeckých a odborných informácií o nových trendoch v danej oblasti.

 

Informácie / Informations

SK: Pre aktuálnu epidemiologickú situáciu s koronavírusom COVID-19 bola konferencia presunutá. O novom dátume konania Vás budeme informovať čoskoro. Ďakujeme za pochopenie.

> viac informácií

EN: Due to the epidemiological situation about the new coronavirus COVID-19, the conference is postponed. We will inform you about the new date soon. Thank you for understanding.

> more information