• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skInformačné dni a súťaž

Aktivita informačné dni a súťaž na stredných školách má za cieľ osloviť predovšetkým študentov a čiastočne aj odbornú verejnosť (v podobe pedagógov stredných škôl). Cieľom je atraktívnym spôsobom mobilizovať a zvýšiť záujem o témy projektu a to najmä u mladej generácie ako nositeľky myšlienok a činov budúcnosti.

V rámci tejto aktivity navštívime najmenej 10 stredných škôl v rámci celého Slovenska a odprezentujeme im problematiku klimatických zmien a jej dôsledkov pre Slovensko. Prvé informačné dni sú už za nami, sledujte novinky na tejto stránke a budete o všetkom informovaní.

Harmonogram jednotlivých informačných dní prosím sledujte v našom kalendári.

 

Súťaž pre stredoškolákov

Zároveň s prebiehajúcimi informačnými dňami je vyhlásená aj súťaž pre študentské tímy, v rámci ktorej je potrebné navrhnúť riešenie pre lokálny, regionálny alebo celoslovenský klimatický problém. Víťazné tímy sa zúčastnia odbornej exkurzie a získajú vecné ceny.

Pravidlá:

Zamerajte sa napríklad na zhodnotenie sucha vo vašom regióne, nájdite vhodné miesta na regulované zaplavenie územia počas povodne, riešenie protipovodňovej ochrany, sledujte ako sa mení výskyt rastlín a živočíchov vo vašom okolí alebo ako by ste zadržiavali zrážkovú vodu u vás doma, v škole, v meste…

Spracujte projekt, prezentujte ho posterom, videom, prezentáciou alebo akokoľvek inak. Projekt spracujte do bodov:

  1. prezentácia tímu
  2. definovanie problému (pôvod, popis stavu, fotodokumentácia)
  3. aké zložky životného prostredia sú ovplyvené
  4. navrhnite riešenie (popis myšlienky, vizualizácia, potrebné dáta, zapojenie verejnosti,…)
  5. očakávané zlepšenia

Porota zložená z odborníkov z našej fakulty vyberie tri najlepšie tímy, ktoré získajú knižnú cenu a účasť na odbornej exkurzii.

Hodnotiaci kritéria projektov:

  • aktuálnosť – 30%
  • inovatívnosť – 30%
  • realizovateľnosť – 10%
  • územná pôsobnosť, dopad – 10%
  • spracovanie, prezentácia, vizuálne stvárnenie – 20%

Svoje projekty posielajte do 31.03.2021 na mail fzki.uniag.sk@gmail.com.

 

K aktivite bol spracovaný aj informačný leták.