• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skFotosúťaž a výstava

Zapojte sa do fotosúťaže

Ak radi fotíte, zapojte sa do fotosúťaže na tému “Voda a povodne”. Očakávame fotografie, ktoré budú stvárňovať fotografie vody v krajine, umelecké stvárnenie sily vody, dôležitosti a významu vody a pod.

Svoje fotografie nám pošlite do (z dôvodu súčasnej situácie nie je dátum určený, súťaž je stále otvorená) na fzki.uniag.sk@gmail.com. Víťazné fotografie budú vyhlásené na oslavách Svetového dňa vody na FZKI dňa (z dôvodu súčasnej situácie nie je dátum určený).

Ďalšie pravidlá:

  • Vyhlasovateľom fotosúťaže je Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
  • Do fotosúťaže sa môže zapojiť každý vo veku 15-30r.
  • Každý učastník pošle 1 fotografiu spolu s jej názvom.
  • Fotografie musia byť v primeranej kvalite, grafické úpravy snímok sú povolené.
  • Fotografie nespĺňajúce požiadavky organizátorov nebudú do súťaže a výstavy zaradené.
  • Organizátori si vyhradzujú právo na zverejnenie fotografií pre účely propagácie výstavy podľa § 25 a § 26 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Za takéto použitie fotografií nevzniká povinnosť uhradiť autorovi fotografií odmenu.
  • Účastníci výstavy musia byť autormi snímok a súhlasiť s týmto prehlásením: “Čestne prehlasujem, že som autorom fotografického diela podľa § 6 zákona č. 618 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)”.
  • Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov (napr. prihlásenie fotografií, na ktoré účastníci nevlastnia autorské práva a pod.).
  • Vecné ceny nie sú nárokovateľné.
  • Zapojením sa do súťaže akceptujete jej pravidlá.

 

O aktivite:

Fotosúťaž a výstava je zameraná na neformálne vzdelávanie mladej generácie v oblasti klimatických zmien. Fotografia je v súčasnosti efektívnym nástrojom na prilákanie pozornosti a záujmu najmladšej cieľovej skupiny, teda študentov stredných a vysokých škôl. Je pre nich prirodzené komunikovať vizuálne prostredníctvom obrazov a moderných technológií. Prínosom je zvýšenie povedomia a všímavosti k problematike projektu.

Prostredníctvom fotosúťaže na tému „Voda, povodne a protipovodňová ochrana“ môžu účastníci rozvinúť svoju kreativitu a vyvinúť úsilie na prínosný rozvoj svojej osobnosti, ako i na produktívne využitie voľného času. Výsledky fotosúťaže budú vyhlásené prostredníctvom výstavy výherných fotografií. Výstava fotografií bude uskutočnená v priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri príležitosti Svetového dňa vody. Troch výhercov vyberie porota zložená z odborníkov. Odmenou pre výhercov bude vecná cena v podobe kníh.