V pondelok 25.4.2022 sme zavítali na Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku v Modre. Aj tu sme študentom prezentovali aktuálne informácie o problematike projetku, o klimatických zmenách ale aj o možnostiach agroturistiky či o poľnohospodárskych produktoch. Všetko aj s ohľadom na zmeny klímy, ktoré zažívame.