• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skO Nás

Cieľ projektu

Cieľom projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” je objektívne informovať o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. V rámci projektu sú plánované aktivity ako súťaže, prednášky, praktickú environmentálnu výchovu vo forme exkurzií v teréne, informačné dni na školách a hlavne praktické ukážky počas informačnej aktivity „letná škola“. Aktivity projektu budú podporené web stránkou s riešenou problematikou a audiovizuálnymi dokumentami.

zmenaklimy.skKalendár

Prednáška: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy Prednášajúci: doc. Ivan Holúbek, PhD. Termín a čas: 4.12.2020 (piatok), čas: 16,00-18,00 hod. Prednáška …

Find out more »
Online,

Prednáška: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia Prednášajúci: Mgr. Miriam Jarošová, PhD. Termín a čas: 7.12 2020, 9.00 -11.00 hod. Prednáška sa uskutoční online formou s využitím platformy MS …

Find out more »
Online,

Prednáška: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) Prednášajúci: doc. Čimo Termín a čas: 7.12.2020, 11.00 – 11.45 hod.  …

Find out more »
Online,

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ