• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skO Nás

Cieľ projektu

Cieľom projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” je objektívne informovať o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto mimoriadne udalosti.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach a široká verejnosť. V rámci projektu sú plánované aktivity ako súťaže, prednášky, praktickú environmentálnu výchovu vo forme exkurzií v teréne, informačné dni na školách a hlavne praktické ukážky počas informačnej aktivity „letná škola“. Aktivity projektu budú podporené web stránkou s riešenou problematikou a audiovizuálnymi dokumentami.

zmenaklimy.skKalendár

Prednáška: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS)

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) Prednášajúci: Ing. Danica Lešková, SHMÚ Termín a čas: 01.03.2021 (pondelok), 11:00-12:15 hod. >> Link na online prenos

Zobraziť viac »
Online,

Informačný deň – Gymnázium Snina

V utorok 2. marca 2021 sa bude konať online informačný deň pre študentov Gymnázia, Snina.

Zobraziť viac »
Online,

Prednáška: Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania

Pozývame Vás na prednášku z cyklu prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien: Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania Prednášajúci: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. Termín a čas: 2.3.2021 čas: 13:30 - 15:30 hod. >> Link na online prenos

Zobraziť viac »
Online,

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ