• Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre Tulipánová 7, 949 76 Nitra

zmenaklimy.skÚVOD

Vitajte na stránke Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre venovanej aktivitám na podporu osvety ohľadom klimatickej zmeny. Témy klimatickej zmeny sa snažíme prinášať najmä mládeži ako našej budúcnosti. Na podporu týchto aktivít realizujeme viacero projektov:

Povodne a zmena klímy

Projekt “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” v skratke Povodne a zmena klímy priniesol 11 aktivít pre zvýšenie informovanosti o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Projekt získal envirocenu ATLAS od Nadácie VÚB.

>> Viac o projekte

Vedecký deň stredoškoláka

Stredoškoláci sú naša budúcnosť a preto práve na nich sme zamerali náš ďalší projekt o zmenách klímy. Projekt rieši motivovanie žiakov v rámci praktických ukážok a má viesť ich k skúmaniu a hľadaniu odpovedí na otázky súvisiace so zmenou klímy. Zároveň cheme pomôcť učiteľom stredných škôl, ktorým ukážeme inovatívne spôsoby environmentálnej výučby, ktoré môžu následne ďalej využívať na svojich predmetoch.

>> Viac o projekte

  Envirocentrum

  Cieľom projektu je rekonštrukcia budovy, v ktorej vznike moderné environmentálne centrum zamerané na klímu, krajina a objektívne informácie. V rámci Botanickej záhrady budú umiestnené názorné ukážky zobrazujúce vplyv klimatickej zmeny. Súčasťou realizovaného projektu sú aj informačné aktivity zamerané na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o negatívnych dopadoch meniaceho sa životného prostredia.

  >> Viac o projekte

  Klátovské rameno

  Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia s mimoriadne čistou vodou a výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

  >> Viac o projekte

  zmenaklimy.skKalendár

  There are no upcoming events at this time